Bestyrelsen

 

Den øverste ledelse i Ung Egedal er bestyrelsen, som bl.a. er med til at udstikke retningslinjer for skolelederens arbejde, træffe de overordnede beslutninger samt føre kontrol med Ung Egedals økonomi mv. som beskrevet i styrelsesvedtægten.

Ung Egedals bestyrelse i perioden 2018-2021 består af:

  • Jens Skov (valgt for Byrådet), formand
  • Louise Zachariassen Meltz, (forældrerepræsentant), næstformand
  • Pernille Bloch, medlem (repræsentant for organisationerne, Egedal Erhvervsforening)
  • Vakant, Medlem (Forældrerepræsentant, 10. klassecentret)
  • Camilla Faber (Medarbejderrepræsentant)
  • Rasmus Skeltved Christensen, medlem (Medarbejderrepræsentant, 10. klassecentret)
  • Sif Greve Fredskov, medlem (elevrepræsentant, Fælles Elevrådet)
  • Asta Dyrved Lund, medlem (elevrepræsentant, Fælles Elevrådet)
  • Silas Øvre Engelbrecht, medlem (elevrepræsentant, Fælles Elevrådet)

Øvrige deltagere uden stemmeret:

Thomas N. Feldborg Bruun (Ungdomsskoleleder og sekretær)
Mie Gerzymisch Ilsøe (souschef, afd. leder, Egedal 10. klassecenter)

Alle henvendelser vedr. bestyrelsen skal rettes til Ungdomsskoleleder Thomas N. Feldborg Bruun pr. mail: Thomas.Bruun@egekom.dk og telefon: 72 59 92 01

Referater fra bestyrelsesmøderne i byrådsperioden 2018-2021 kan læses her.

Referater fra bestyrelsesmøderne i byrådsperioden 2014-2017 kan læses her.   

Om Ung Egedal - læs også Ungdomsskolens Plan.