Om Ung Egedal

 

Ung Egedal er fællesbetegnelsen for Egedal Kommunes ungdomsskoletilbud til dig, der er ung i Egedal (fra 7. klasse til 25 år) og har sin organisatoriske forankring under CSD - Center for Skole & Dagtilbud.

Ung Egedal er etableret under Lov om ungdomsskoler, som siger, at der skal etableres (minimum) én ungdomsskole i alle kommuner i Danmark.
Ungdomsskoleloven er en rammelov, som - udover almen undervisning - tillader en lang række indsatser i forlængelse af kommunens børne- og ungepolitik og efter aftale med Byrådet i Egedal Kommune.
Dermed er vi et særdeles godt og fleksibelt redskab for kommunen til at kunne imødekomme næsten alle udfordringer på ungeområdet.

Ung Egedal indeholder i skrivende stund (2018) bl.a. fritidsundervisning, tre ungehuse, SSP, Projektværksted, Egedal 10. klassecenter, STU Ung Egedal, demokratiindsatser (UngeForum & Det tværgående elevråd) samt samarbejde med folkeskolerne omkring Den Åbne Skole. Derudover indgår vi en lang række af arbejdsgrupper indenfor kommunens tværgående centermål.

Ungdomsskolernes formålsparagraf lyder:

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Hos Ung Egedal tager vi ovennævnte meget seriøst og forsøger at leve op til lovens intention i alt hvad vi foretager os - og samtidig har vi blik for hvad der rør sig hos de unge, så vi konstant er i bevægelse og kan tilpasse os nye strømninger.

Du kan læse mere om Ung Egedal i "Ungdomsskolens Plan", som er vedtaget af Byrådet d. 29.04.2020.