Teamsammensætning

 

Struktur og teamsammensætning

På Egedal 10. klassecenter arbejder vi med afsæt i Ung Egedals vision: ”Udvikling i meningsfulde fællesskaber”. Det betyder, at vi både som voksne og som elever arbejder sammen på kryds og tværs på både hold og linjer, da fællesskab er det bærende element hos os. Kontaktlæreren tilknyttes efter studiestart og er gennemgående person, der oftest er knyttet op på den linje, man har valgt, da man blev indskrevet.

Kreativ linje
Eva Maria Kaulberg (EK)
Bertil Lundqvist (BL)

Samfundslinjen
Malene Bidstrup Pedersen (MP)
Steven Harboe Brandt (SB)

Innovation & IT
Mads Rubæk Berthelin (MA)
Asger Nybo Brostrøm (AN)

Idrætslinjen
Rasmus Münster Schrøder (RZ)
Rasmus Skeltved Christensen (RC)
Jesper Klarskov Andersen (JK)
Søren Hald Christensen (SO)

Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejleder Line Krogh Jensen
Tlf.: 7259 9236
E-mail: line.k.jensen@egekom.dk