Stoffer

 

De seneste undersøgelser blandt unge viser, at stoffer bliver mindre og mindre populære, ligesom at den generelle udbredelse er faldende. Dog viser undersøgelser også at brugen af stoffer ikke kun er et storbysfænomen, men at de unge kan skaffe stoffer i hele landet – også i Egedal.

Opmærksomhedspunkter

Mange unge prøver hash og andre stoffer en eller to gange, men stopper også igen. At afprøve stoffer hører i en vis grad til ungdomstiden. Nogen bruger dog stoffer mere fast til at feste med, mens andre bruger det til at ”glemme” en svær hverdag.

Et stofmisbrug udvikles således også over tid, og det er derfor vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på en række punkter og hurtigt går i dialog med den unge om at stoppe misbruget – evt. med professionelt hjælp.

De vigtigste opmærksomhedspunkter er om:

 • Den unge har venner eller familie som bruger stoffer.
 • Den unge trives dårligt i hverdagen.
 • Den unge ofte pjækker fra skolen.
 • Den unge lever sit eget liv uden, at jer som forældre ved hvor og med hvem han/hun er sammen med.
 • Den unge oplever, at I som forældre har en accepterende eller ligeglad holdning over for stoffer.

Den svære samtale

Nogle samtaler er sværere end andre – især hvis man skal snakke med sin søn eller datter om sin bekymring for deres brug af stoffer. For den af jer som forældre, der påtager sig ansvaret for at tale med jeres barn, så kan det at tage hul på samtalen være svær, og en manglende viden om emnet kan virke hæmmende. Det samme kan en usikkerhed omkring, hvordan samtalen vil ende, her er det vigtigt at vide, at den unge kan reagere på mange måder lige fra befrielse til total afvisning og benægtelse. Manglende selverkendelse og fornægtelse er et typiske træk hos misbrugere.

For den unge er det svært at blive konfronteret med noget så personligt, og få det gjort til genstand for andres vurdering og mening.

Forbered dig godt

Forud for samtalen er det vigtigt at holde fast i, at samtalen sigter mod at hjælpe den unge, og at samtalen skal afhjælpe en situation, der er så belastet, at der må tages initiativ til løsning eller afhjælpning, for at situationen igen kan blive holdbar for alle.
For at samtalen skal være god og skabe resultater, er det vigtigt, at man forinden tænker forløbet igennem og forbereder sig.

Det gør man bl.a. ved at:

 • Man gør sig klart, hvad man ønsker at opnå med samtalen.
 • Man er i stand til at redegøre for de vigtigste problemstillinger, der skal gøres noget ved.
 • At man prøver at forudse, hvordan den unge vil reagere.
 • At man sikrer sig, at problemstillingen og nødvendigheden af handling klargøres for den unge.
 • At man har overvejet nogle konkrete løsningsmodeller, der tager højde for den unges reaktion.
 • At valget af løsning træffes og planlægges i samarbejde med den unge.

Under samtalen

Under samtalen er det vigtigt at udvise ro, lytte og holde fokus på emnet og en løsning. Samtalen skal aftales og afvikles hurtigt.  Der bør sættes passende tid af til samtalen, den bør foregå uforstyrret af mobiltelefoner mv., og i mange tilfælde vil det være en rigtig god ide at skrive det aftalte ned. Det er dog helt afgørende, at samtalen foregår i gensidig fortrolighed, og at det ikke bare er en ”skideballe”!

Ekstra hjælp

Har I som forældre brug for hjælp, kan I altid kontakt SSP Ung Egedal som, i samarbejde med socialforvaltningen, kan formidle kontakt til den rette hjælp herunder Egedal Rusmiddelteam telefon nr. 72 59 64 06

Mere information

Seneste information fra Sundhedsstyrelsen kan ses via nedenstående links: