Egedal passer godt på unges personfølsomme oplysninger

 

Udskolingselever i Egedal har - som alle andre 43 kommuner - deltaget i Ungeprofilundersøgelsen, som Skolesundhed.dk står bag. Lige nu har medierne fokus på, at undersøgelsens garanti om fuld anonymitet ikke er blevet overholdt til punkt og prikke. 

I Egedal har vi helt i tråd med lovgivningen ikke adgang til data om enkeltpersoner fra Ungeprofilundersøgelsen. Vi kan udelukkende knytte de indsamlede data til klassen som helhed og bruger dem udelukkende til at kvalificere det trivselsarbejde, som vores skoler, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere varetager. Herunder personfølsomme oplysninger om for eksempel kriminalitet, sex og rusmidler.

Det er imidlertid blevet slået fast, at Ungeprofilundersøgelsen reelt giver de involverede kommuner mulighed for at misbruge og knytte personfølsomme oplysninger til den enkelte elev. Derfor har vi på opfordring fra Skolesundhed.dk og ligesom de andre kommuner slettet vores dataudtræk på vores skoleklasser fra undersøgelsen. Samtidig har Skolesundhed.dk lukket for adgangen til alle svar og alle kommuner, og de arbejder nu på at sikre og anonymisere data fuldt ud.


Kontakt
Har du spørgsmål kan du kontakte Thomas N. Feldborg Bruun, Ung Egedal.