Innovationscamp for 8. klasserne i Egedal Kommune

 

Hvad sker der, når ca. 550 elever fra 8. klasse sættes til at arbejde innovativt med at finde konkrete løsninger på specifikke problemstillinger?

Det har vi tænkt os at finde ud af. Derfor er Ung Egedal med til at samle alle kommunens 8. klasseelever samles til innovationscampen WeAct i november.

WeAct: Innovation og kreative løsninger

Torsdag d. 12 og fredag d. 13. november 2015 er alle 8. klasseelever fra Egedal Kommune med til en to dages innovationscamp WeAct. I de to dage, WeAct foregår, bliver eleverne udfordret i at finde innovative og nyskabende løsninger på lokale udfordringer fra deres hverdag. De har bl.a. arbejdet med at finde svarene på, hvordan ungdomsskolen skal se ud i fremtiden, hvad man skal få ud af at tage 10. klasse, hvordan man udtrykker sine holdninger og fortolkninger både skriftligt og med musik og film som medie- De har arbejdet med selvværd, hvordan man kan tage aktivt del i sit lokalsamfund, hvordan flygtninge skal bydes velkommen, samt hvilke betydning og evt. begrænsninger køn og seksualitet kan have.

WeAct kommer til at bestå af 20 – 25 forskellige workshops. Workshopsene fordeler sig i følgende zoner:

#MitUngeliv
#Hashtag
#BroBygger

Åben hal

WeAct rundes af med et åbent hal-arrangement. Det sker fredag d. 13. november kl. 16 – 17.
Udover at eleverne her vil fortælle om de processer, de har været igennem, og den løsning, de er kommet frem til, vil der blive kåret en vinder indenfor kategorierne:

  • Teamspirit
  • Den runde boks
  • Workshoplederen
  • Teamplayeren

Åben Hal er gratis for alle interesserede.

Fest

Fredag aften inviteres 8. klasseeleverne til fest som afslutning på innovationscampen.

Sted

Torsdag d. 12. – fredag d. 13. november i Ølstykke Hallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke.

Åben hal er fredag d. 13. november, kl. 16 – 17.

Festen sker fredag d. 13. november, kl. 20 – 24 i badminton-hallen, Tranekærvej 2, 3650 Ølstykke.

Samarbejdspartnere

Girltalk.dk, Tagdel.dk, Ung Fredensborg, Ungehuset Hampen (CSD), Stengrotten Design Studie (CSD), SSP Ung Egedal (CSD), Sekretariat (CSS), Kultur og fritid (CPK), 10. klassecentret (CSD), Egedal Bibliotekerne (CBS), Borgerkontakt (CBS) og Digitalisering (CBS).

Yderligere information

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Trine Christensen hos Ung Egedal på telefon nr. 72 59 92 07, pr. mail trine.christensen@egekom.dk eller skriv til os på Facebook.