Målgruppe og takst for eksterne elever

 

Vurdering ift. elevgruppen

Hver enkelt ny elev skal vurderes i forhold til eksisterende elevgruppe således, at man skaber de bedste rammer for et velfungerende ungemiljø.

Målgruppe - generelt

Ung Egedal har erfaring med unge i alderen 12 til 25 år; i STU fra 16 år med særlige udfordringer som:

  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Skizofreni
  • Lettere mental retardering
  • Isolationsproblematikker og skolevægring
  • Spiseforstyrrelser eller andre former for selvskadende adfærd
  • Unge med lettere fysiske funktionsnedsættelser

Desuden:

  • Andre psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD.

STU Ung Egedal tager ikke unge med misbrug eller udadreagerende adfærd ind.

De fleste STU-unge har mere end 1 diagnose og fælles for målgruppen på Ung Egedal er, at de har brug for et meget struktureret miljø, hvor relationen til deres kontaktperson er afgørende i deres hverdag.

Lettere fysiske funktionsnedsættelser kan f.eks. være hjælp til udskæring af mad, følge mad og væskeskema og lettere hjælp til toiletbesøg.

Pris for eksterne unge

STU Ung Egedal optager også unge fra andre kommuner.
Pris pr. måned for eksterne unge: Kr. 23.867 pr. måned.
Transport er ikke indeholdt i dette beløb og forudsættes afholdt af hjemkommunen.

Yderligere information vedr. optag af eksterne unge kan ske ved at kontakte afdelingsleder for STU Ung Egedal, Jens Frandsen, på tlf.: 7259 9205 eller e-mail: jens.frandsen@egekom.dk.