Indskrivningsbreve til Egedal 10. klassecenter på vej

 

Knapt 100 kommende elever og deres forældre vil på fredag få brev fra Egedal 10. klassecenter om, at de er optaget på skolen med første skoledag mandag d. 12. august 2019.

Brevet er samtidig en indkaldelse til "indskrivningssamtale", hvor elever, forældre og lærere møder hinanden første gang til en snak om det kommende skoleår, evt. udfordringer man måtte have, forventninger til året mv.

Brevet lander i forældrenes e-Boks og har man spørgsmål til det efterfølgende, kan skolens kontor kontaktes her.

Vi glæder os til at møde jer alle - og til skoleåret 2019-20!