Bestyrelsen

 

Den øverste ledelse i Ung Egedal er bestyrelsen, som bl.a. er med til at udstikke retningslinjer for skolelederens arbejde, træffe de overordnede beslutninger samt føre kontrol med Ung Egedals økonomi mv. som beskrevet i styrelsesvedtægten.

Ung Egedals bestyrelse i perioden 2018-2021 består af:

  • Jens Skov (valgt for Byrådet), formand
  • Ricky Kofoed-Madsen (forældrerepræsentant), næstformand
  • Pernille Bloch, Medlem (repræsentant for organisationerne, Egedal Erhvervsforening)
  • Susanne Jermiin Frost, Medlem (Forældrerepræsentant)
  • Paul Jan Pedersen, Medlem (Medarbejderrepræsentant)
  • Olivia Andersson, Medlem (Ungerepræsentant)
  • Melissa Mikkelsen, Medlem (Ungerepræsentant)

Øvrige deltagere uden stemmeret:

Thomas N. Feldborg Bruun (Ungdomsskoleleder og sekretær)
Erik Rasmussen (Viceskoleleder)

Alle henvendelser vedr. bestyrelsen skal rettes til Ungdomsskoleleder Thomas N. Feldborg Bruun pr. mail: Thomas.Bruun@egekom.dk og telefon: 72 59 92 01

Referater fra bestyrelsesmøderne i byrådsperioden 2018-2021 kan læses her.

Referater fra bestyrelsesmøderne i byrådsperioden 2014-2017 kan læses her.