Regler for Stavsnäs

 

Brug af åben ild

Brug af åben ild - herunder brug af stearinlys m.m. - er KUN tilladt i spisestuen (ikke levende lys i vindueskarmene) og i opholdsstuen samt i kælderrummene og STRENGT FORBUDT i den øvrige del af huset -- herunder på samtlige værelser. Vær desuden meget varsom med ild og tobak udendørs især i tørre perioder

Det er lederens ansvar, at alle turens deltagere er orienteret herom og overholder disse regler.

Ved konstateret overtrædelse er ejeren/ tilsynspersonalet bemyndiget til - med øjeblikkelig varsel og uden nogen form for økonomisk refundering - at bringe lejeforholdet til ophør!

Bål og grill

Udendørs optænding og brug af grill må kun finde steds i den dertil indrettede grill i haven.

Grillen står foran huset mod øst. Grillen skal slukkes 100 % efter hver brug. Båltænding er altid forbudt overalt.

Brug venligst indefodtøj i hele huset.

Ophold på loftet

Ophold og overnatning på loft er ikke tilladt, da der mangler flugtveje.

Anvendelse af saunaen

Sauna må kun anvendes, når der er voksne med -- læs instruktionen grundigt og husk venligst: Intet fodtøj i saunaen. (Der er ikke afløb fra saunaen, så brug kun det nødvendigste vand.)

Anvendelse af pejsen

Pejsen i kælderen må ligeledes kun anvendes, når en voksen er til stede.

Karklude, viskestykker, sengetøj m.m.

Brugte karklude og gulvklude bedes efter ophold afleveret i kurven i vaskekælderen (A12).

VISKESTYKKER, HÅNDKLÆDER, KØKKENRULLE OG TOILETPAPIR  SKAL MEDBRINGES HJEMMEFRA.

Der skal altid anvendes lagen på sengene - også selv om man sover i sovepose.

LAGEN, DYNE OG HOVEDPUDE SKAL MEDBRINGES HJEMMEFRA.  

Rengøring

For at kunne foretage en tilfredsstillende rengøring efter opholdet anbefales det at følge den GRØNNE RENGØRINGSGUIDE.  Dersom det er nødvendigt for udlejeren at få foretaget supplerende rengøring efter opholdet, vil dette blive modregnet i depositum.

Total slutrengøring kan bestilles hjemmefra på Ungdomsskolen (se prislisten).

Borde og stole m.m. sættes på plads efter opholdet.

Antal personer i hytten

Ophold af flere end 30 personer må kun finde sted efter aftale med Ungdomsskolen.

Vis hensyn til naboerne

Vi har et godt forhold til vore naboer - hjælp os med at opretholde dette - husk på at vore naboer får mange hundrede "nye naboer" hvert år.

Snitning i og fældning af træer

Overflødigt - men alligevel: Snitning i og fældning af såvel store som små træer er forbudt ligesom de store hvide plastikruller på markerne skal være i fred. Overtrædelser heraf medfører erfaringsmæssigt meget store erstatningskrav fra ejerne.

Økonomisk afregning

Al økonomisk afregning foretages direkte med Ung Egedal.

Hund

Af hensyn til dyrelivet SKAL HUNDE TIL ENHVER TID HOLDES I SNOR VED UDENDØRS OPHOLD - både på og udenfor matriklen.

Den svenske "allemandsret" er en særdeles fornem lovgivning - lær den og vær med til at beskytte den generøse svenske natur.

NB! Indbetaling af depositum gælder som accept af lejekontrakt og ovenstående regler.


Vi ønsker jer et rigtig godt ophold

Hilsen
Ung Egedal