Ungeprofilundersøgelsen

 

Ungeprofilundersøgelsen

Pilotrapporten om danske unges sundhed og trivsel, social kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet blev lavet første gang i 2015.

Undersøgelsen skal efter planen gennemføres hvert år. 2015 var første år og dækkede mere end 48.000 unge på landsplan.
Undersøgelsen på landsplan for 2017/18 kan læses i sin helhed herunder:

Ungeprofilundersøgelsen, landsplan 2017-18

De unge fra Egedal kommune
Egedal Kommune har været med i Ungeprofilundersøgelsen siden starten i 2015 og rapportens resultater bidrager med værdigfuld viden i forhold til, hvordan den forebyggende indsats planlægges.
Besvarelser fra Egedal for skoleåret 2017/18 kan læses herunder. Besvarelserne er fuldkommen anonymiseret, og kan ikke henføres til den enkelte elev, klasse eller skole.

7.-9. årgang (udskolingen) samlet

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller ønsker noget uddybet, så er du meget velkommen til  at kontakte SSP-konsulenterne.