Forældre

 

Som forælder kan du kontakte SSP Ung Egedal, hvis du er bekymret for dit barns adfærd/trivsel, er i tvivl om dit barn har fået et misbrug eller er i berøring med kriminalitet.

Opmærksomhedspunkter

For at kunne hjælpe og støtte dit barn bedst muligt, er det vigtigt, at du som forælder er opmærksom på de signaler, som dit barn sender i hverdagen. Mange forældre bliver overraskede, når det viser sig, at der er noget galt – og ofte kan man som forældre føle sig magtesløse overfor de problemer, den unge har.
Nedenstående er eksempler på signaler, som du kan være opmærksom på i forhold til mistrivsel hos dit barn:

 • Han/hun begynder at være meget mindre hjemme end tidligere.
 • Han/hun “melder” sig ud af familien.
 • Han/hun agerer aggressivt, taler grimt, farer hurtigt op og/eller truer.
 • Han/hun har motoriske uroligheder – kan ikke sidde stille, kan ikke finde ro, er hele tiden i gang.
 • Han/hun er lukket og hemmelighedsfuld omkring, hvad han/hun går og laver og med hvem.
 • Han/hun har svært ved at komme op om morgenen.
 • Han/hun stopper fritidsinteresser uden grund eller varsel.
 • Der opstår småtyveri hjemmefra, eksempelvis cigaretter, sprut, småpenge m.m.
 • Han/hun skifter ofte vennekreds uden varsel.
 • Han/hun overholder ikke aftaler (hjemmetider i weekend/aften, spisetider og husligpligter)
 • Han/hun har flere penge mellem hænderne (nyt tøj, mobiltelefon, cigaretter m.m.)
 • Han/hun mister interessen for skolen/uddannelsen (snakker negativt om skolen, pjækker, få konflikter med lærer og andre elever)