Vedtægter

 


Ung Egedals vedtægter er det formelt vedtagne regelsæt, og indeholder bl.a. bestemmelser for ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, mødevirksomhed, ungdomsskolebestyrelsens beføjelser, opgaver osv. 

Vedtægterne kan downloades her: Styrelsesvedtægt for Ung Egedal