Få let ved at få et fritidsjob med Coop Crew

Ung Egedal har været så heldige, at have fået en plads i det landsdækkende projekt Coop Crew.

 

Coop Crew er et samarbejde mellem ungdomsskoler fra hele landet, Ungdomsskoleforeningen og butikskæden fakta. Projektet er støttet med over 27 mio. kroner fra den A. P. Møllerske Støttefond frem til 2025.

Coop Crew er et tilbud til unge, der har brug for hjælp til at finde et fritidsjob. Gennem et særligt tilrettelagt træningsforløb modtager de unge undervisning og prøver kræfter med praktiske øvelser i en fakta-butik, så de opnår en lang række kompetencer indenfor detail-branchen. Forløbet består af seks træningsmoduler af 4 timers varighed. Når de unge har gennemført forløbet, får de et diplom, som de bredt kan bruge til at søge fritidsjob. I jobsøgningsprocessen kan de få hjælp og støtte af en medarbejder fra Ung Egedal.

Betydning af et fritidsjob

For alle unge, men især dem der kæmper lidt i hverdagen kan det, at have et fritidsjob betyde lagt mere end lidt ekstra penge på lommen. At have et fritidsjob har nemlig både en positiv indvirkning på hvordan de unge klare sig i folkeskolen (lavere fravær, bedre karaktere), men også på deres videre uddannelsestilknytning og arbejdsmarkedskompetencer. Dette bl.a. ved at gøre de unge bekendte med arbejdsmarkedsnormerne, hvilke vil give dem mere realistiske forventninger til arbejdsmarkedet, og dermed hjælpe dem med at planlægge deres egen uddannelsesvej og kommende arbejdsliv.

Et fritidsjob bidrager også positivt til de unges personlige udvikling ved, at styrke deres sociale kompetencer, lære dem at tage ansvar og at lykkes med konkrete arbejdsopgaver, hvilket styrker deres selvtillid og tro på egne evner.

Målgruppe

Projektets målgruppe vil primært være elever i 9. eller 10. klasse, der af forskellige årsager kan have brug for hjælp til, at finde et fritidsjob.

Vil du vide mere

Er du allerede nu interesseret i, at høre mere om projektet så kan du kontakte Trine Christensen, Udviklingskonsulent hos Ung Egedal på telefon nr. 72 59 92 07 eller pr. mail: trine.christensen@gmail.com

Derudover kan du følge projektet på dens facebookside Coop Crew.

 

3 hurtige om projektet:

  • 27,6 mio kroner er bevilliget til projektet
  • 3.700 unge vil blive en del af COOP CREW
  • 25 kommuner fra hele landet vil deltage i projektet