Egedal Ungeindsats

Egedal Ungeindsats varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen af unge i grundskolen, og frem til de er fyldt 25 år.

 

Mere information

Som både elev, forældre og lærer kan du læse meget mere om Egedal Ungeindsats på www.egedalkommune.dk/ungeindsats

 

Find din uddannelsesvejleder

Du kan her finde en oversigt over de forskellige uddannelsesvejledere: Find uddannelsesvejleder.

 

E-vejledning

Du kan som ung og forældre få vejledning via www.ug.dk/evejledning, hvor uddannelsesvejledere dagligt sidder klar til at hjælpe.

 

Uddannelselsesplan, studievalgsportfolio samt evt. uddannelsesparathedsvurdering

På hjemmesiden UnoUng kan du som ung og forældre bl.a. se aktuel uddannelselsesplan, studievalgsportfolio samt evt. uddannelsesparathedsvurdering.
Du skal logge på med enten NemID eller Uni-login.

 

Behov for en sammenhængende indsats

Alle kommuner er forpligtet til at etablere en kommunal ungeindsats, der skal koordinere én sammenhængende indsats for unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og/eller socialområdet. Den sammenhængende indsats skal resultere i, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Hvis du som ung eller forældre til en ung har brug for at høre mere herom, så er du velkommen til at skrive til os på ungeindsats@egekom.dk.

 

Kontakt

Egedal Ungeindsats' sekretariat:
Sekretær Bettina Kuehn
Mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 7259 8960