Godt fremmøde til åbent hus i Ung Egedals 10. klassetilbud

 

Åbent hus i 10. klasse hos Ung Egedal

Onsdag d. 18. januar 2017 stod afdelingsleder Jens Frandsen, lærerne Jette og Michel samt 2 elever klar til, at tage imod nysgerrige 9. klasseelever og deres forældre, som ville høre mere om 10. klasse hos Ung Egedal.

Efter alle havde fundet en stol, bød Jens velkommen og præsenterede de øvrige medarbejdere samt de to nuværende elever. Derefter overtog Jette ordet og forklarede om det ungemiljø som kendetegner 10. klasse hos Ung Egedal. Fysisk er 10. klassen placeret i Ung Egedals lokaler på Hindbærvangen i Smørum, som foruden Ung Egedals sekretariat også rummer Ungehuset Smørum, en række fritidsundervisningshold og samarbejdsfag for folkeskolerne i dagtimerne. Altså et ungemiljø uden de mindre klasser, men med masser af andre unge.

10. klasses fokus

Dernæst fortalte Jette om, hvordan vi i Ung Egedals 10. klassestilbud ser eleverne som hele mennesker og dermed ikke blot fokuserer på, at de skal flytte sig fagligt i løbet af deres skoleår hos os, men også socialt og personligt. Dette betyder bl.a. at eleverne testes i starten af skoleåret samt en til en samtale med Jette, hvor der sættes individuelle og klare mål på, hvor og hvad den enkle elev ønsker at få ud af skoleåret.

“Disse mål er elevernes, og ikke lærernes eller forældrenes, da vi den vej igennem tror på et større ejerskab og engagement fra elevernes side til at nå det”.
Jette Christensen, lærer i 10. klasse.

Netop det at sætte eleverne i centrum gøres også ved, at give dem ansvar og medbestemmelse i hverdagen. Blandt andet inviteres alle tilmeldte elever til en workshopaften i maj, hvor de skal være med til at bestemme nogle af TEMA timerne samt hvor introturen går hen. Desuden tror vi på, at medbestemmelsen og det at eleverne få noget af ansvaret også gør, at de bliver bedre til, at tage ansvaret for trivslen i klassen.

Efter præsentationen af alle de formelle og mere uformelle ting, viste de to nuværende elever de forhåbentlig kommende elever rundt, mens forældrene havde mulighed for, at stille flere spørgsmål til lærerteamet.

Kontakt

Er du/I blevet nysgerrig og vil høre mere om 10. klasse hos Ung Egedal, så kontakt afdelingsleder Jens Frandsen på telefon 7259 92 05 eller mail: jens.frandsen@egekom.dk

Du kan desuden læse mere i vores folder her: 10. klasse-folder (pdf)