Egedal Fælles Elevråds første møde

 

Referat fra første møde i Egedal Fælles Elevråd d. 24. februar 2016.

Til mødet brugte eleverne først og fremmest lidt tid på at lære hinanden bedre at kende. Derudover blev der udvekslet erfaringer, historier og fortalt om, hvordan elevrådene fungerer på de forskellige skoler.

Temaerne på det første Fælles Elevrådsmøde var:

  • Hvad er formålet med det Fælles Elevråd og hvorfor er det vigtigt?
  • Begreber som ”større gennemslagskraft”, ”sammenhold” ”reel indflydelse” og ”ansvar” blev nævnt under brainstormen over den generelle opfattelse af, hvad fælles elevråd betyder.
  • Der blev der lavet en SWOT-analyse af, hvordan det er at være ung i Egedal.
  • Repræsentanterne fra Balsmoseskolen fortalte om deres høringssvar til Ungestrategien, og der blev delt erfaringer fra sidste års WeAct innovationscamp.

Hvad vil vi elever med elevrådet?
Fælles arrangement, antimobning og skolereformen er nogle af de emner, der allerede blev talt om som fokusområder for elevrådet. Men der er stadig en masse arbejde forud Elevrådet, der skal beslutte, hvordan det skal organiseres, før arbejdet rigtig går i gang.

Derudover var det en sjov, hyggelig og lærerig dag og alle var enige om at Fælles Elevrådet er en rigtig god mulighed for medbestemmelse for Egedals folkeskoleelever.

Næste møde
4.4.2016 kl 12.15 Egedal Rådhus

Vi håber at se alle Egedals skoler til næste møde for Egedal Fælles Elevråd.