Forsikring

 

Egedal Kommune har besluttet ikke at tegne en (ekstra) specialforsikring for børnene, men lader det i stedet være op til forældrene. Det er kommunens opfattelse, at langt de fleste familier allerede har sikret sig en privat forsikring.

Ulykkesforsikring

Ungdomsskolen Ung Egedal har IKKE en ulykkesforsikring, og deltagerne er derfor ikke dækket i forbindelse med vores aktiviteter. I skal derfor selv have en dækkende forsikring.
Aktiviteter med særlig risiko for uheld, som f.eks. Motocross, kræver ofte en ekstra forsikring. Det er jeres eget ansvar, at dette er i orden før deltagelse på de forskellige aktiviteter.

Rejseforsikring

I forbindelse med alle rejseaktiviteter skal I selv skaffe de nødvendige rejseforsikringer; herunder evt. afbudsforsikring hvis dette ønskes.

Særligt ved EU-rejser

Ved rejser indenfor EU’s grænser gælder det blå og gule sygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at de ikke dækker hjemtransport, så der skal evt. tegnes særskilt forsikring.
Kontakt evt. dit eget forsikringsselskab, da det muligvis er inkluderet i husstandens forsikring.
Husk du er selv ansvarlig for at tjekke, at forsikringsforholdene er i orden.

Særligt ved oversøisk rejsemål

I forbindelse med oversøiske rejser til USA, Asien og Afrika kræver vi, at der tegnes en særlig sygdomsforsikring, som indeholder en hjemtransportforsikring. Kontakt evt. dit eget forsikringsselskab, da det muligvis er inkluderet i husstandens forsikring.
Husk du er selv ansvarlig for at tjekke, at forsikringsforholdene er i orden.

Ændring af den offentlige rejsesygesikring under ferie

Pr. 1. januar 2008 blev reglerne for den offentlige rejsesygesikring under ferie ændret. De nye regler gælder f.eks. når børn og unge deltager på studieture, rejser eller lignende. Ændringerne går i store træk ud på følgende:

1. At man kun er sikret sygdomsbehandling for akut sygdom/tilskadekomst og hospitalsophold i følgende EU og EØS landene:

Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

2. At ekstra udgifter til hjemtransport kun er dækket i Norden, så ved hjemtransport fra alle andre lande, skal der være tegnet en selvstændig rejseforsikring der inkluderer hjemtransport.