HHX- merkantil studentereksamen

HHX – merkantil studentereksamen
Hhx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du især har fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

 

HHX merkantil