Fakta om stoffer og misbrug

alt

Det er en udbredt opfattelse at størstedelen af de danske unge bruger stoffer. Men de seneste undersøgelser, både bland de helt unge 15-16 årige og i den voksne befolkning, viser, at stofferne bliver mindre populære, og at udbredelsen generelt er faldet.

Til gengæld er stoffer udbredt over hele landet og kan ikke kun betragtes som et ”storby” fænomen.
Derfor er der også mulighed for at skaffe sig stoffer i Egedal kommune, hvis en ung vil det. At forhindre handel med stoffer er en politimæssig opgave – at forhindre at en ung udvikler et stofmisbrug er forældrenes ansvar…

De personlige og sociale forhold betyder mest for om en ung udvikler stofmisbrug. Vigtige risikofaktorer, som man bør være opmærksom på er:

  • Den unge har venner eller familie som bruger stoffer.
  • Den unge trives dårligt i hverdagen.
  • Den unge pjækker ofte fra skole.
  • Den unge lever tit sit eget liv, uden at forældrene ved hvor og med hvem.
  • Den unge oplever at forældrene har en accepterende holdning over for stoffer – eller er ligeglade.
  • Hvordan stoffet virker på den enkelte unge, afhænger af både stof, person og miljø. Det rusmiddel, som det fleste kender er alkohol – og mange har nok erfaret at det virker voldsommere, hvis man er træt, ked af det eller er i en utryg situation. Præcis det samme er gældende for alle andre rusmidler..

Kontakt vores SSP konsulenter, hvis I vil have tilsendt en ”Rusmiddelguide, for forældre til teenagere” tilsendt eller hent mere information i vores links samling.

Den procentvise andel af de 15-16 årige, som har erfaringer med hash, har i 2011 ikke været så lav siden 1995.

Prøvet hash nogensinde: 18,1%

Røget hash indenfor den sidste måned: 6,2%

Fordi man prøver et stof, bliver man ikke automatisk misbruger – men man har forøget risiko for at udvikle et egentligt misbrug. En del unge prøver stoffer en enkelt gang eller to – af ungdommelig nysgerrighed. Langt de fleste stopper igen.

Andre bruger stoffer ved særlige lejligheder, såsom fester. Nogle bruger stoffer til at ”glemme” en svær hverdag.

Der er flere drenge end piger som prøver stoffer.

Ungdommen har aldrig været så lovlydig, som den er i dag. Men de unge føler sig tiltrukket af en vis "afprøvning" af stoffer, synes at det er noget som hører ungdomstiden til. De føler at de styrer stoffet – og at deres vilje kan afgøre hvornår de stopper igen. Faren er at det er stoffet, som styrer viljen.

Misbrug udvikler sig gradvist over tid – derfor ar det vigtigt for familie og venner at opfange faresignalerne og går i dialog med den unge om at stoppe med misbruget – eventuelt med professionel hjælp. SSP Egedal kan – i samarbejde med socialforvaltningen – formidle kontakt til hjælp eller kontakt Egedal Rusmiddelcenter tlf. 7259 6406.